Friday, May 29, 2020

ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้ง...

เมื่อวันที่31 มีนาคม 2563นายวินชัย เสมาทองได้อนุมัติให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภ...

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนิน...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเน...

ประกาศ

“การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัด...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒ...

การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุ...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดย...

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1.ตำแหน่งพนักงา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข...

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 สืบเนื่องจากวัน...

ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้แล...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า...

ร่วมประชุม กกร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1...

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ...

คลังความรู้

สภาเกษตรกรฯร่วมมือกระทรวงยุติธรรม เผยแพร่กฎหมายสู่เกษตรกร

https://www.youtube.com/watch?v=i8FU0DtrE9o ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่กฎหมายสู่เกษตรกรระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยว่าที่ร้อ...

สภาพอากาศ

Phetchabun
shower rain
34.6 ° C
35.6 °
34 °
52%
3.6kmh
40%
Sat
31 °
Sun
31 °
Mon
33 °
Tue
32 °
Wed
30 °