วันอังคาร, มีนาคม 26, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ...

ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมดันบ่อสูบน้ำพลังงานแ...

นที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานห...

ประกาศ

“การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัด...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒ...

การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุ...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดย...

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1.ตำแหน่งพนักงา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สภาเกษตรกรฯร่วมประชุม กกร.และกรอ. กลุ่มภาค...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค...

สภาเกษตรฯร่วมประชุมคณะกรรมการ่วมภาคเอกชน 3...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์...

สภาเกษตรกรแห่งชาติเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตร...

กรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษต...

ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกร

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งท...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ คร...

ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมดันบ่อสูบน้ำพลังงานแสง...

นที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธ...

สภาเกษตรฯเพชรบูรณ์ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณ...

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ขิงทองไทย จำกัด นายสมชาย สุรเว...

สภาเกษตรฯร่วมการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงก...

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดพิษณุ...

สภาเกษตรกรแห่งชาติเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตร...

กรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษต...

ประชุมหารือ กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ สำนักงานพาณิช...

คลังความรู้

สภาเกษตรกรฯร่วมมือกระทรวงยุติธรรม เผยแพร่กฎหมายสู่เกษตรกร

https://www.youtube.com/watch?v=i8FU0DtrE9o ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่กฎหมายสู่เกษตรกรระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยว่าที่ร้อ...
video

1 ตำบล 1 SME เกษตร

สภาพอากาศ

Phetchabun
broken clouds
22.5 ° C
22.5 °
22.5 °
93%
1.1kmh
64%
พุธ
28 °
พฤหัส
31 °
ศุกร์
35 °
เสาร์
35 °
อาทิตย์
32 °