กองทุนการออมแห่งชาติ

0
111

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ของกองทุนการออม เพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในยามชรา แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีระบบการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

กองทุนการออมแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 02-049-9000

ร่วมแสดงความคิดเห็น