วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องชัยนาท ชั้น 1 โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น