การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์

0
34

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ พิจารณาแผนการปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น