วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววิลาวรรณ มาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารใหม่) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม และ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการประชุมมีการหารือแนวทางจัดหาน้ำเพื่อทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวรายงานพื้นฐานจากการสำรวจ ดังนี้

1.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์

2.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

3.การประปาส่วนภูมิภาค

และในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานที่รายงาน คือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น