วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น