ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการประสานงานกับองค์กรการบริหารการพัฒนาาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อมุ่งหาพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒฯาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2562(ถึงวันที่ 15 พฤศจิการยน 25621) โดยชุมชน/องค์กรเกษตรกรท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงตามรายละเอียดในประกาศ

 45027256_888103248065412_38561955845242880_o44987669_888103258065411_1277382368285425664_o44962470_888103224732081_7584071036736372736_o

ร่วมแสดงความคิดเห็น