สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 ต้นไม้ที่ปลูกแล้วสามารถลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th ทั้งนี้ สามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

ร่วมแสดงความคิดเห็น