วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ คือ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง การเชื่อมโยงการรับซื้อระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่กับโรงแป้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ช่วงเวลานี้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอรณรงค์เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำเป็นต้องระวังโรคไวรัสในมันสำปะหลังเพราะเป็นมหันตภัยที่อันตรายอย่างมาก ติดตามรายละเอียดได้ที่ คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น