งานบูรณาขับเคลื่อนสภาเกษตร

0
22

ต้อนรับพล.อ ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรชุมชนนางั่วร่วมใจ ต.นางั่ว ที่นพค.16 สภาเกษตรกร จ.เพชรบูรณ์และหน่วยงานภาคีให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิต แปรรูปและจำหน่ายอาหารปลอดภัย ตลาดชุมชนวิถี
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น