ชะลอการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ

0
74

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบุการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เสรี กดราคาพืชเศรษฐกิจหลักของไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น