สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Farmers Council

ร่วมแสดงความคิดเห็น