วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยรัตน์ ชมภู ประธานกลุ่มแพะ-แกะ แปลงใหญ่เข้าพบ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของกลุ่ม ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชัยรัตน์ ชมภู
ประธานกลุ่มแพะ-แกะแปลงใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น