สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท
-เพศชาย 25-55 ปี
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ฯลฯ
2.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท
-เพศหญิง 18 -55 ปี
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
ฯลฯ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 056-736047 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น