วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัตฒ์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่องพิจารณาที่ผ่านมติที่ประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการให้ความอนุเคราะห์ภาคเอกชนในการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

45097856_889608977914839_7060171325402251264_o 45110915_889608844581519_5266072204923109376_o 45256700_889608851248185_5380460794766950400_o

ร่วมแสดงความคิดเห็น