สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น