การประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น