วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมส่วน/ฝ่ายสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 นำโดยนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงาน นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น