วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวินชัย เสมาทอง เป็นประธาน และ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการ การประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

46083239_896525273889876_2449724241831002112_o 46144591_896525503889853_3964008476358737920_o 46149216_896525290556541_7724722715940093952_o 46160576_896525623889841_5359662132168228864_o 46226881_896525280556542_7607113995840913408_o 46236705_896525610556509_3973594259247857664_o

ร่วมแสดงความคิดเห็น