วันนี้ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียตริมาเป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมมอบนโยบายให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมลักษมี ชั้น 4 โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น