วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประสานความร่วมมือ หารือ กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และดร.วารินทร์ ชลหาญ รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.วารินทร์ ชลหาญ รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์(ซ้าย) นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ขวา)
นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการหารือได้พิจารณา 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการ E-Marketplace (Electronic Marketplace) ลักษณะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ – ผู้ขาย สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการ กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตด้านการเกษตรของจังหวัดด้วยเช่นกัน ซึ่งตอบโจทย์โครงการตลาดสินค้าเกษตร และของดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเวทีเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อนำสินค้ามาตรฐานอินทรีย์ปลอดภัย สินค้าคุณภาพดีไปสู่ผู้บริโภคภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น