วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายสมประสงค์ อินทะนู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาวการดำเนินงานและวางแผนจัดการด้านการผลิตและการตลาด “โครงการสานพลัวประชารัเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยม่นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรูรร์ด้านเศรษฐกิจ การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดโมเดลการบริหารจัดการราคาข้าวโพดหลังนาระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ผู้รวบรวม และบริษัทผลิตอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันปัญหาราคาตกต่ำ

46106971_896527047223032_2006122169616039936_o 46208882_896527057223031_6784335864089542656_o

ร่วมแสดงความคิดเห็น