วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00-21.00น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับสภาเกษตรเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ

 ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ได้เล็งเห็นว่า การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดให้ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพบร่วมรับประทานอาหาร และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ในด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ กล่าวว่า “ตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมที่เกี่ยวกับการเกษตร ตนจะเป็นประธานในการประชุมเองทั้งสิ้น ยกเว้นว่าติดภารกิจสำคัญจริง ๆ  เพราะเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองเกษตร”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำชับให้ทาง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พาสมาชิกสภาเกษตรกรฯ มาร่วมรับประทานอาหารที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดทุก ๆ เดือน

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทองและนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น