วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ 9 อำเภอจำนวน 316 คน

สำหรับพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานนั้น สืบเนื่องจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริขึ้นในปี 2552 และได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชักชวนราษฎรเข้าร่วม “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมให้ปลูกผักในบ้านของราษฎรกันเอง โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแก่ราษฎรให้ปลูกกินเองในครัวเรือน ขาดเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริม และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

กองพลทหารม้าที่ 1 จึงน้อมนำโครงการในพระราชดำริดังกล่าวมาดำเนินการ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้หน่วยงานราชการและภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการและใช้โครงการผลิตเม็ดพันธุ์พืชและโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นเครื่องมือในการขยายผล โดยเชื่อมเครือข่ายร่วมกัน 3 ส่วนคือ โครงการทหารพันธุ์ดี, เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อผ่านประชาชนที่มีความพร้อมและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนโครงการภายในชุมชนจำนวน 4 ตำบลได้แก่ ตำบลนาป่า, ตำบลชอนไพร, ตำบลป่าเลาและตำบลนางั่ว โดยจัดเป็นชุมชนนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้กับ คนข้างเคียง, ระยะที่ 2 ขยายผลโครงการสู่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์, ระยะที่ 3 ขยายผลโครงการสู่พื้นที่อำเภอข้างเคียง, ระยะที่ 4 ขยายผลโครงการให้ครบคุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ในการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บรรยาย เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ผลักดันและบูรณาการขับเคลื่อน เพื่อเชื่อมโยงโครงการและขยายผลสู่ครัวเกษตรอินทรีย์นำร่องในพื้นตำบลนางั่ว

โดยเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่มอบให่แก่ราษฎร ได้แก่ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 , ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 , คะน้า, กวางตุ้ง, ฟักแฟง, แคบ้านดอกขาว, ถั่วพู, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, มะเขือขาวกรอบ, บวบ, กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือยาว, ถั่วฝักยาว, พริก,น้ำเต้า เป็นต้น ราษฎรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ฯ ถือเอาฤทธิ์วันพืชมงคลในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ หย่อนเมล็ดลงปลูก เพื่อความสิริมงคลของชีวิตและความเจริญงอกงามของเมล็ดพันธุ์

ขอบคุณข้อมูลจาก :จาก 77 ข่าวเด็ด https://www.77kaoded.com/content/484378

ร่วมแสดงความคิดเห็น