การตอนกิ่งมะม่วง โครงการอบรมยุวเกษตรกร รุ่นที่ 2

0
135

“หลักสูตรการตอนกิ่งมะม่วง” ในโครงการอบรมยุวเกษตรกร รุ่นที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น