วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธาน ในการประกอบพิธี พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์เถราจารย์ที่ นั่งอธิษฐานจิตตาภาวนาประกอบด้วย พระภาวนามังคลาจารย์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ พระครูโพธิพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลท่าพล วัดโพธิ์กลาง พระครูปริยัติพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลนางั่ว วัดราษฎร์ศรัทธา และพระครูมงคลพัชรถาวร เจ้าอาวาสวัดบ้านวังทอง ส่วนพระสงฆ์สวดคาถาภาณวาร 4 รูป ประกอบด้วย พระครูอุดมพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลในเมืองเชลียงเขต 2 วัดมหาธาตุ พระครูศรีพัชรบัณฑิต เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต 2 วัดสามัคคีชัย พระมหาวสันต์ สุภาวิชโย เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน วัดมหาธาตุ และ พระมหาชีวินธัมฺมธีโร เปรียญธรรม 4 วัดมหาธาตุ ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้นลงในเวลา 22.00 น. ท่ามกลาง ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานในพิธี  เมื่อถึงฤกษ์เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเทียน ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และวักแว่นเทียนเข้าหาตัว 3ครั้ง มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ(แว่นเวียน 3แว่น) การประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้มี มีส่วนราชการ ภาคเอกชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีจำนวนมาก

         วันที่ 10 เมษายน เวลา 03.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ จะทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ก่อนจะเชิญไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2562 ต่อไป

 

ในการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรเข้าร่วม และถือเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชีวิต สร้างความปีติยินดีและถือเป็นบุญบารมีของพวกเราชาวสภาเกษตรกรทุกคนและประชาชนคนไทยที่จะได้เห็นพระราชพิธีสำคัญอย่างยิ่ง

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น