วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์    (คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้มอบหมายให้       นายประเสริฐ  ขวัญเผือก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์(อำเภอศรีเทพ) เข้าร่วมการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท สหยนต์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 4 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสกัดหรือการได้มาซึ่งน้ำมันปาล์มดิบเป็นกรณีพิเศษ ว่ามีประเด็นผิดปกติ ที่เกิดจากน้ำมันที่ลักลอบนำเข้ามาหรือไม่ โดยร่วมบูรณาการกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด ตรวจสอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มทุกรูปแบบ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น