วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์(คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ  สต๊อกข้าว ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้มอบหมายให้ นายมานพ  วุฒิยาลัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ให้กู้ ณ

  • (1) หจก.โรงสีอรุณพัฒนา
  • (2) บจก.อรุณไรซ์เทรดดิ้ง
  • (3) บจก.โรงสีรัตนกูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น