วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชิราวุธ แป้นสุขา และนายอภิเดช เหง้าสารี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 ณ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายชิราวุธ แป้นสุขา (กลาง)
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายอภิเดช เหง้าสารี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น