วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ร่วมประชุมหารือท่านผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนแดน มีนายนายศราวุฒิ วงค์คำจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค นายจักรกฤษ สุขใส กำนันตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

ประเด็นสำคัญเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำและเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลลาดแค ทุกฝ่ายเห็นพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการที่สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาการเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการครัวเกษตรอินทรีย์บูรณาการต้นทาง กลางทาง และปลายทางของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยขั้นตอนเป็นการรวบรวมความต้องการของเกษตรและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขยายผลไปทุกๆอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายศราวุฒิ วงค์คำจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนเเดน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายจักรกฤษ สุขใส กำนันตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น