วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์  และกลุ่มเกษตรกร ร่วมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการผลิตผลจากการทำเกษตรอินทรีย์ในด้านการตลาดอย่างครบวงจร  ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

46382816_2201535606729476_5034193925703729152_n

46417761_2201535866729450_9214321883632107520_n
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
46323227_2201535720062798_4591526103364927488_n
นายเทพ เพียมะลัง ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำเพชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน
46308009_2201535776729459_5688529564729344_n
ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุรินทร์ คิมสนิท เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุรินทร์ คิมสนิท เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่เหมาะสมอย่างมากในการทำเกษตรกรรรม ด้วยอุดมไปด้วยทรัพยากรดินที่มีแร่ธาตุ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน และอากาศค่อนข้างเหมาะสมสำหรับเพาะปลูก ดังนั้นไม่แปลกที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับสมญานามว่า เมืองสำคัญด้านเกษตรกรรมของภูมิภาค

ในการนี้พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุพล ศรีทับทิม  ได้มอบ ใบรับรองเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ภายใต้มาตรฐาน  Lemon farm Organic PGS จำนวน 12 ราย พื้นที่รับรอง 216 ไร่

46339268_2201535646729472_5021097616935485440_n
พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุพล ศรีทับทิม

46476979_2201534810062889_1429437670991331328_n

กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้ Lemon Farm Organic PGS Model เป็นกระบวนการรับรองอย่างมีส่วนร่วมหรือ Participatory Guarantee System ที่ดำเนินการภายใต้ระบบ PGS IFOAM มาตรฐานของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) ได้ประกาศให้การยอมรับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS เป็น 1 ใน 3 เครือข่ายสำหรับเข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นระบบ PGS ที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานอินทรีย์ระดับประเทศหรือสากล มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมให้การรับรองของสมาชิกกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น