วันที่ 11  พฤษภาคม 2562 เวลา  17.00 น. นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา  เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1”(Food Valley By Greenmarket Phetchabun 1st) ณ ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ พระใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้ และผู้ประกอบการกรีนมาร์เก็ตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอินทรีย์/ปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์/ปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ วิถีปลอดภัย ที่จะสามารถทำรายได้ให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น