วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวีระชัย พุทธารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาววิลาวรรณ มาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ เพ็ญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายวีระชัย พุทธารัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สกจ.พช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น