วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารหลังใหม่)

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้า สกจ.เพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น