วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังใหม่ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 ท่าน,ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์, และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้า สกจ.เพชรบูรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบนโยบาย ในเรื่องการขอความร่วมมือการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ด้วยชุดผ้าไทยของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ผ้าหัวแดงตีนก่าน และได้แจ้งถึง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562, ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์,การออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถานเมืองราด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,รายงานผลการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณทางเชื่อมต่ออาคารศาลากลางหลังเก่าและหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์, การจัดงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น