วันที่ 25 กันยายน ที่ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานในการจัดเปิด โครงการอบรมเสวนาอนาคตไผ่ทางเลือกใหม่ภายใต้คำจำกัดความ “ไผ่บ่ปลูก เฮาปลูก” ซึ่งมีกำหนดการจัดงานวันที่ 25 กันยายน 2561 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรและเปิดเวทีพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ผู้ประกอบการธุรกิจไผ่ จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ในการนี้นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น