เตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เพชรบูรณ์ ในการประชุม ครม.

0
32

วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายคนอินทรีย์เพชรบูรณ์ โดยมี อ.เทพ เพียมะรัง เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เพชรบูรณ์ ร่วม กิจกรรม “รวมพลังคนอินทรีย์ พีปุระ” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 61

ร่วมแสดงความคิดเห็น