โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

0
72

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่บ้านร่องดู อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น