วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการ ภายในงานมีหน่วยงานราชการร่วมออกให้บริการประชาชนกว่า 30 หน่วย เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อ อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

โดยการออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพและแผ่นพับประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น