วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบของเกษตรกร เจรจาข้อตกลงและเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลง ระหว่างเจ้าหนี้และเกษตรกรร่วมด้วยนายธรรมนู ศรีเอี่ยมตระกูล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการไกล่เกลี่ยคือ เกษตรกรได้ที่ดินทำกิน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนปรนไม่คิดดอกเบี้ย ให้โอกาสกับเกษตรกรได้ไถ่ถอนที่ดินทำกินคืน
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น