วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์(คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา  เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ให้กู้  ณ

  • (1) หจก.โรงสีเพชรธัญญกิจ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  • (2) โรงสีแสงเจริญ(นายธนบดินรุ่งโรจน์  วัฒนศัพท์) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น