วันพุธ, มิถุนายน 26, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ค...

รายงานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาท...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพช...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดงาน “กินปลอดภั...

วันที่ 11  พฤษภาคม 2562 เวลา  17.00 น. นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมพนักงานประจำเดือน...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์  วงค์ส...

สภาเกษตรเพชรบูรณ์ประชุมหารือท่านผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ ต.ลา...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย...

สภาเกษตรเพชรบูรณ์ร่วมประชุม“คณะทำงานกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายปณวัฒน์ ว...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและส...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับส...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบ...

วันที่ 2  พฤษภาคม 2562 นายวินชัย  เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายปณวัฒน์  วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่...

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือ...