วันศุกร์, มกราคม 24, 2020

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

การประชุมแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบโลจิส...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ...

การประชุม”วาระยามเช้า(Morning Brief)”จังหวัดเพชร...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ...

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้ง...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ออกให้บริการประชาชน ตามโครง...

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดั...

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบห...

การประชุมหารือโครงการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกกลุ่มจังหว...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการ...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชวนสวน...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย...

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม”เวทีถอดบทเร...

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสา...

โครงการ “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื...

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายมานพ วุฒิยาลั...