วันพุธ, เมษายน 24, 2019

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม

สภาเกษตรกรลงพื้นที่ขยายผลแผนตำบล ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ

วันที่ 10 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรก...

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโ...

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบ...

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ร...

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ นางสาวสุก...

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีพลีก...

สภาเกษตร ลงพื้นที่ อบต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ หารือแผนงานเกษตรอิ...

วันที่ 4 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร...

ร่วมประชุม กกร.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ ว...

ประชุมพนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมส่วน/ฝ่ายสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวั...

วันที 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มี...

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ...

ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมดันบ่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกษตร...

นที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานห...