Sunday, July 5, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สภาเกษตรกรฯร่วมประชุม กกร.และกรอ. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้า...

สภาเกษตรฯร่วมประชุมคณะกรรมการ่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นาย...

สภาเกษตรกรแห่งชาติเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ...

กรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล...

“การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒนาให้ชุมชนเป็น...

การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงว...

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒนาให้ชุม...

ประชุม Chief of Operation ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัตฒ์ วงค์สนั่น...

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำน...

เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และ ถวายบังคม

วันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าส...

ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9

วันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.09 น. ที่ พุทธอุทยานเพชบุระ นางสาวสุกัญญา เฉลิมเหล่า หัวหน้าอำนวยการ พร้อม...

ตรวจเยี่ยมโรงตัดแต่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เก...