แผนที่ที่ตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง :  168/3 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรหน่วยงาน : 0 5672 0603  โทรสาร 0 5672 0604
อีเมล์หน่วยงาน : nfc.pnb@nfc.mail.go.th